sa3d

 


( )
,

"
, , "

 

 

 


/ /


12
. ". 13 : " ". 14: " , . , ". 15 : ". ".

, , !!!
12
: " ".

!!!!


13

. 


22
. 23 . . 24 . 25 . 26 . 27 . . 28 : " " 29 : " . ". 30 : " ǿ" : "". 31

 

8 . : . 9 : , 10 : . 11 : 12 : . 13 : 14 : . 15 : . !


""3
: . 4 . .
21 . .


 


28
: [ ] : [ : . 29 . : ].53
.

57
.

 


14
" ": "

13
. .


41
29
, , ,
29
. 

12
ǡ . .

 


1"
.
,


12
. ".

 


!!!!


5"
: ". 6 7 .

 

8
: . .11
: . .


800 300 !!!!
800 !!!!!!!!!

 

31
, . .

!


15
. 16 . .

!

http://arabic.searchgodsword.org
21

http://www.al-ketab.net/
14 !!!

pdf 16 !!!!!!!!!!!!!!

 

13
. . .


 

1
2
. 3 . 4
. 5 .
. 6 . 7
. 8 . 9 . 10 .
. 11 .
. 12 .
. 13 . 14
. 15
. 16 .
17

. 18 .
. 19 .
. 20 .
.

21

. 22 . 23 .
. 24 .:
:
http://www.al-ketab.net/

 

. 9 : " ". : " ". 11: " ǿ" 12 : " ". 13 : " " : " ". 14 : " .
" "

 

" 11 12 13 . 14

 


181
: 2" , , 3 . , . 4: , . , . : , . 5 , 6 , , . 7 , . 8 , . 9 , . 10 . , . . 11" , . 12 , . 13 , . 14 . , , 15 , . 16 , . 17 , . 18 , . 19 . 20 . 21 . 22" , : , :

 


""


1
! . . 2 . 3 . . . 4 . . 5 . 6 . 7 . 8 ! . 9 . . 10 ! ! 11 . . 12 . 13 . 14 . . . 15 . 16 ! . .
1
. . . . . . 2 . : " ". 3 ǿ 4 . 5 . 6 . . . . 7 . . . . 8 . 9 ! ! 10 . . 11 . . 12 . 13 . . 14 . . 15 . . . 16 . .


1
2 . 3 . . 4 . 5 . . 6 . 7 . 8 . 9 . . . . . 10 11 : 12 . 13 . .


1
! . 2 . . 3 . 4 . . . 5 . . 6 ! 7 . 8: " ". 9 . . 10 . 11 . 12 . 13 .1
. 2 . 3 . 4 . 5 ǿ . 6 . . . . 7 . . 8 . 9 . . 10 . . 11 . . 12 . . 13 . 14 .

 

1"
2 . 3 . 4 . 5 - - 6 7: .
5
. 6 . .
13
:
1
! . .

3
. . .

2
. . . . .

 "
: . .

5
. .

 5"
. . 6 . 7" : . . 8 . : 9 : . 10 " ".

 

19 "
. .
20
.
21
.
22
.
23
.
24
. .
25"
. .
26
. .
27
.
28
.
29
.
30
.
 2"
: .
3
: .
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
10
.
11
.
12
. .
13
.
14

15
: . .


 3
.
4
: .
5
.
6
.
7 .
8
. .

 


( ) ( )

,

"
12"

" 40
."

0000FF

"
1 ."


,

 

, ,""
""
""

,7"
."


1-
2-"9
."


1-
2-" 14
: "


1-

2- "" ""

,

 


1-
. .
. .

 


2-
26
. .

2
.

 26
.

25
.

 
26
. .

5
. .

 3
. 4 . .
, 4 , .

1.7

 


!!!!!
10 . .
, 10 , . ( ). .

 


!!!
!!!

23 .
8
:

 


,
"
. 32? .


14
: " . .

 50
. 51 .

45
. 46 : " ". .

 43
: "? : ". 44 .17
: " . : ".

 
18
.


5
.

 


ʿ

30
: " ". .
46
: " ". .

 

( / / / )

:

-
-


!

 


!
. : "". .

41
!1
2 3


( ) .

 

42
!!!!!!!!!!!!!!!!!60-75 .

, , !

:


35
.

13
: ".


"
(110)"

!!!!

 

43
" "

(157)


1
2 . 3 4: " ". : " ǿ !" 5 .

,


,

" "12
. 13 : " " 14
.

!!!!!!

" "

26

31
: "
: .
72 : " !" 73 : " !" 74 : " !" .

 

44

" . .


29 : [ ]. 30: [ ]. .

" : . . 20 . . .

 

45


,
"
6 . ".


!!!!,19
: " " 20 . 21: " ǿ " : " " . " " : "". 22 : " ǿ " 23: " : ". 24 25: " "


9"
: . 10 . .


, ""


26
.
26"
.

!!!!!!

, ( / / )21

"
13 : ."

29

"10
. . 11 : " " : " ". 12 : " " : " ". "


" "

17
"20
. . ."
21
"13
".
"18
".
:
:
: 12 , 12
9
. 10 .

 

46

9 ". 10 : " .

 

47

"
: . 2 .

1
: " .


27
.
.

28

. 29 . 

47:
5 .

 

48
:
29
.

 

49

". 2
. 3 : " " . 4 . . 5 . ."

޿
"12
. . "
14
: " . 15 ". . 16 : . 17 18 . . 19 .

- -. .

 

50
23
. 24 : " : ". . 25 . . 26 : " ". 27 . . .


. . 3 . 4 5 . 6 . 7 . .

 

5138
. 39 .

52
3
.


28
. .

 

53


19
. . 20 . .


2
. : . 3 : . .8
: 9 . .


 

 

54


, 16 " " , 16
: :


16
"15
. "". 16 . "

86 ,

17
"16
. ". 17 : " ""


100 14

,

17
"21
"."

15


21
"
8 . . 9 10 : " ". "

15 "" ""
16


21
"14
. . 15 "

: !!!!!! !!
: " " " "
!!! !!
, " "


"
"
""

, , 16 !!21
"17
. : " . 18 ".

!!!!


 

55
!!!!!

1
. 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . .6 . .
13
: " ". 14 - . 15 . 16 : " ". . : " " 17: " ". : " " 18: " " : " ". . .1
, : " ". ." ."(#56)( )

 

56

- - - -


!!

11
: " . 12 : . . 13 ". 14 . 15 16 . 17 . 18 : " 19 ! !".

! !!!

!!

30
. . 31 : " . 32 ". 33 . 34 : " . ". 35 36 .

" ", !!!!


2
. . 3 : " " 4

!

ǡ . . 5 : " ".

: !!!

13
.


:

15
: " ".17
.

" " !!!!
(#55) !!!

26
. 27 . .

!!
" " !!!!!!
4
. 5 . 6 . 7 . 8 . 9


!!
!!!!!!


( , )1
2 : 3[11

!!
,


- -

 

56


!!
1
: " ". 2 : " ". 3 . 4 . : " !"


( ) !!
1
2 . 3 . 4 .


!!!
12 : " !" 13 : " : 14 ". 15 : " ". ( ). : "! ".

!!!!!!!
24
. . 25 . 26: " ". : " ". 27: " " : "". 28: " ". 29 : " ". : " " . 30 "" : " ".

 

58

13
: " ".
11
: " : 12 , , , . ".

 

59
1
. 2 : " , ".


1
: " ". 2 : " ".

 

60
! ! !
12
.


9
.

!!

22 . : .

!!

 

[ 101]
: sa3d
: 17/05/05 11 :45 11:45:40 AM

61

13

!1 .

11 ǡ .
- -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 102]
: sa3d
: 17/05/05 12 :13 12:13:20 PM

62
!!!!!!!!
6 . 7 : " : . ".
14 .


35 , , .[/color]

25 . .

27 . . . 28 : " ". 29 : " . 30 ". . 31 .


[/color]
19 .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 103]
: sa3d
: 17/05/05 12 :33 12:33:44 PM

63


3 : " . ".

, 950

29 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 104]
: sa3d
: 17/05/05 12 :46 12:46:02 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 105]
: sa3d
: 17/05/05 12 :52 12:52:31 PM

64
""
24 .


18 .

,
35 36


""

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 106]
: sa3d
: 17/05/05 01 :00 01:00:53 PM

65

12 . 13 . . . 14 .

12 13 , 14 !


:p018: :p018: :p018: :p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 107]
: sa3d
: 17/05/05 01 :30 01:30:32 PM

66
!!!!


20 : " . 21 ".

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 108]
: sa3d
: 17/05/05 01 :52 01:52:18 PM

67

21 : .


10
6 . .

3
1 : 2 .


5-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 109]
: sa3d
: 17/05/05 01 :57 01:57:38 PM

68


27 . .
14 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 110]
:
: 17/05/05 02 :58 02:58:46 PM

:p018:!!!!-

:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 111]
: sa3d
: 17/05/05 03 :26 03:26:31 PM


39( ) ,

,
,-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 112]
: sa3d
: 17/05/05 03 :34 03:34:49 PM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 113]
:
: 17/05/05 03 :38 03:38:50 PM:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 114]
: sa3d
: 17/05/05 04 :17 04:17:30 PM

,
,
:

- ,
, " " 68

-:p017:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 115]
:
: 17/05/05 04 :51 04:51:13 PM

:p017:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 116]
:
: 17/05/05 04 :52 04:52:12 PM( )http://www.barsoomyat.com/

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 117]
: sa3d
: 17/05/05 05 :22 05:22:28 PM( )


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 118]
: sa3d
: 22/05/05 12 :43 12:43:06 PM" "

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthr...p=3272#post3272 (http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?p=3272#post3272)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 119]
:
: 22/05/05 04 :21 04:21:32 PM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 120]
:
: 24/05/05 12 :56 12:56:07 AM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 121]
:
: 24/05/05 01 :30 01:30:20 AM

:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 122]
: sa3d
: 24/05/05 11 :20 11:20:51 AM


1-
2- " "

50,000
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=168

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 123]
:
: 24/05/05 11 :46 11:46:59 AM

( 5 10 ) .


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 124]
:
: 24/05/05 01 :03 01:03:49 PM

." " " " .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 125]
: sa3d
: 24/05/05 01 :07 01:07:11 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 126]
: sa3d
: 24/05/05 01 :20 01:20:27 PM

" "
" "


" "" "

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 127]
:
: 24/05/05 02 :59 02:59:04 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 128]
: sa3d
: 24/05/05 04 :11 04:11:01 PM

69


37 .

600.000

45 46 .

603.550


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 129]
: sa3d
: 24/05/05 04 :18 04:18:28 PM

70

3 .
20

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 130]
:
: 24/05/05 04 :42 04:42:55 PM
:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 131]
: sa3d
: 24/05/05 05 :38 05:38:16 PM

71
1 : 2" . 3 . 4 . 5 6 . 7 . 8 . 9 10 . - 11 . . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . ".

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8- ( )
9- ( )
10- ( )

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 132]
: sa3d
: 24/05/05 05 :46 05:46:37 PM

72

17 . ".

21 .


,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 133]
: sa3d
: 24/05/05 05 :52 05:52:33 PM

73

13 . 14 . 151 . 2 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 134]
: sa3d
: 25/05/05 10 :59 10:59:18 AM

74
!!!

17 .
2 . . . . . 3 . ". 4 . .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 135]
: sa3d
: 25/05/05 11 :46 11:46:01 AM

75
ȿ

9 .

24.000
8 .

23.000


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 136]
: sa3d
: 25/05/05 12 :40 12:40:48 PM

76


7 . 8 . . . . 9 . 10 .


!!!!!

1 , . 2 . . 3 4 , , . 5 , . 6 . .


,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 137]
: sa3d
: 25/05/05 01 :46 01:46:33 PM

77
!
19 - .
24 , . 25 ,-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 138]
: sa3d
: 25/05/05 01 :50 01:50:03 PM

78

14 " " ).
22 , .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 139]
: sa3d
: 25/05/05 01 :56 01:56:40 PM

79

20 .
27 .-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 140]
: sa3d
: 25/05/05 02 :00 02:00:19 PM
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 141]
:
: 25/05/05 04 :55 04:55:50 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 142]
:
: 25/05/05 05 :35 05:35:10 PM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 143]
:
: 26/05/05 03 :48 03:48:18 PM
:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 144]
: sa3d
: 26/05/05 04 :12 04:12:41 PM


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 145]
: sa3d
: 29/05/05 12 :49 12:49:24 PM

80

20 : [ : ].
35 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 146]
: sa3d
: 29/05/05 01 :00 01:00:23 PM

81

63 . 64 65 .
65 . 66 67 . .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 147]
: sa3d
: 29/05/05 01 :03 01:03:51 PM

82


18 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 148]
: sa3d
: 29/05/05 01 :14 01:14:00 PM

83
" " !!!!!!
25 26 , .

3 : " . .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 149]
: sa3d
: 29/05/05 01 :28 01:28:39 PM

84
1 : 2" , : ! . . . 3 : . 4 . . 5 , . . 6 , ". 7 : " , 8 , , 9 . 10 . . 11 . . 12 . 13 , . 14 . , ". 15 : " , , 16 . . 17 : , ǿ 18 . 19 : , , 20 , , , . 21 , ".

( )18" , . , , .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 150]
: sa3d
: 30/05/05 12 :01 12:01:34 PM

85

" "
13 ( )


6
.............
21 . .

2 . 3 .

22
14 .
.................
21 .

29 .
15 .
..................
18 .
12 . .

11" ! . : .
...................
13 . . .-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 151]
: sa3d
: 30/05/05 12 :42 12:42:10 PM

86


"" 20


40

20 :
25 : "
21 .
20 .

19 : : " . ".
36 ! .
16 : . .
..................
19 !
6 . .
.......................................
11 . !
1 !
....................
3 !
17 .
9
23 ǡ
3 .
...................
9 ǡ .
15 .


:
(33 , )
: ( 900 ) 200
:
,
""


45 : " "."

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 152]
:
: 30/05/05 05 :10 05:10:35 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 153]
: sa3d
: 30/05/05 05 :14 05:14:50 PM

:p018: :p006: :36_1_11: :36_2_15: :36_1_39: :36_1_56: :image5: :image5: :image5: :p018: :p018: :image5: :image5: :p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 154]
: sa3d
: 31/05/05 04 :40 04:40:23 PM

87

" "
1 . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . . 6 . . 7 . . . 8 . . . 9 . . . 10 . . . 11 . 12 . . 13 . . . 14 . . . 15 . . . 16 . 17 .

( .. 55 ) ( .. 55 ) ( .. 55 )
40

23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .
45


( ) ""
17 :

!

!

!-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 155]
:
: 31/05/05 10 :02 10:02:03 PM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 156]
:
: 01/06/05 01 :18 01:18:26 AM


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 157]
: sa3d
: 01/06/05 12 :44 12:44:17 PM
:p012:
100 50.000 ,


1-
2-
3- " "
4- ,
" "
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 158]
:
: 01/06/05 12 :53 12:53:10 PM.

50

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 159]
: sa3d
: 01/06/05 12 :55 12:55:33 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 160]
: sa3d
: 01/06/05 01 :11 01:11:49 PM

87 16


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 161]
: sa3d
: 01/06/05 01 :20 01:20:43 PM

88

13" ! 14 !


29 . 30 ".-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 162]
: sa3d
: 01/06/05 01 :24 01:24:23 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 163]
: sa3d
: 01/06/05 01 :43 01:43:39 PM

89

1 .28 .!!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 164]
: sa3d
: 01/06/05 01 :52 01:52:23 PM

90

9 . : "". .

27 : "?". 28 .


14 : "". .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 165]
: sa3d
: 01/06/05 01 :57 01:57:57 PM
""
!!!!

:36_13_3:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 166]
: sa3d
: 02/06/05 01 :27 01:27:50 PM

45 7

,-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 167]
: sa3d
: 02/06/05 04 :29 04:29:44 PM

91
!!!!
18 : . 19 : . ".

!!
6 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 168]
: sa3d
: 02/06/05 05 :55 05:55:27 PM

92

38 : " ". 39 : " .
11 . 12 : " : !" 13 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 169]
: sa3d
: 02/06/05 06 :00 06:00:36 PM

93

26" .


4 : .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 170]
: sa3d
: 02/06/05 06 :06 06:06:25 PM

94
,
17 : " . 18 : . 19 . ". 20 . 21 . 22 : " ! !" 23 : " . ".

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 171]
:
: 03/06/05 04 :00 04:00:21 PM- :

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?p=4126#post4126

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 172]
: sa3d
: 07/06/05 01 :00 01:00:58 PM

95

20 . 21 : " " : " ".
35 : " ". 36: " ǿ" 37 : " ".-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 173]
: sa3d
: 07/06/05 01 :09 01:09:33 PM

96

. 47 : " !" 48 : " ". 49 . : ". . ". 50 . 51 : " " : " ". 52 : ". ". .


29 30 . : " ". 31 : " ". 32 : " ǿ" 33 : " !" 34 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 174]
: sa3d
: 07/06/05 01 :29 01:29:10 PM

97
!

13 . . 14 : " ". . 15 . . 16 . 17 : " : ". 18 . 19 . 20 21 : " !"

:
: ,
18 19 . : " ". .-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 175]
: sa3d
: 07/06/05 01 :45 01:45:05 PM

98

3 . 4 : 5" "6 7 . 8 : " 9 ".

" " !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 176]
:
: 07/06/05 02 :10 02:10:42 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 177]
:
: 07/06/05 02 :12 02:12:51 PM

########################-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 178]
: sa3d
: 07/06/05 03 :17 03:17:12 PM

!!
" "
" "


,
" "
!!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 179]
: sa3d
: 07/06/05 03 :58 03:58:08 PM:

: 2 8: 26 22 ߡ , 2 22: 2 42 ߡ , ǿ ,

: 2 8: 26 ͡ 22 , 2 21: 20 ,

2 22: 2 42 ɿ

, , 2 4, , 2 8 2 22, : ݡ , ,
""


" 18 : . 19 ."

" 17 . "


, ( ) ,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 180]
: sa3d
: 08/06/05 11 :45 11:45:49 AM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 181]
: sa3d
: 08/06/05 12 :17 12:17:55 PM

99


,

17 " " "" 18 .31 . 32 . 33 " "

26 .

21 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 182]
: sa3d
: 08/06/05 12 :28 12:28:34 PM

100


41 : 42" ". ! 43 ! : !". 44 .


39 : " !" 40
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 183]
: sa3d
: 08/06/05 12 :30 12:30:49 PM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 184]
:
: 08/06/05 04 :03 04:03:43 PM


:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 185]
:
: 11/06/05 11 :49 11:49:22 PM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 186]
: sa3d
: 12/06/05 11 :02 11:02:44 AM


""

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 187]
:
: 12/06/05 12 :39 12:39:10 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 188]
: sa3d
: 12/06/05 12 :50 12:50:49 PM

101


1 .

1 . 2 .
1 . 2 3 . 4 . 5 : " 6 ! 7: ". 8 9 . 10 .1 . .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 189]
: sa3d
: 12/06/05 01 :38 01:38:02 PM

102
!!!!
18 . 19 , .

:

27 : " ".


!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 190]
: sa3d
: 12/06/05 03 :05 03:05:29 PM

103

25 . ( 9 )
14 . : " ". 15: "! !" : " " : " ". 16 .


( )

,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 191]
: sa3d
: 13/06/05 03 :28 03:28:04 PM

104


. 47 : ]" !"[/COLOR]
39 .

ӿ

, ,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 192]
: sa3d
: 13/06/05 03 :40 03:40:02 PM

105
11 12

14
.

5 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 193]
: sa3d
: 13/06/05 03 :51 03:51:22 PM

106


30 : " . 31 . 32 33 ".


14 : " !" 15 .27 ".

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 194]
:
: 13/06/05 04 :02 04:02:24 PM:SMILS171::zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 195]
: sa3d
: 13/06/05 04 :15 04:15:16 PM


,

106 49894
, " "
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 196]
:
: 13/06/05 04 :42 04:42:10 PM

106 49894


:image5::image5::image5::image5::image5::p018:

:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 197]
:
: 13/06/05 04 :57 04:57:57 PM


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 198]
: gad8882000
: 19/06/05 03 :42 03:42:07 AM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 199]
:
: 19/06/05 08 :16 08:16:47 AM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 200]
: sa3d
: 19/06/05 10 :44 10:44:23 AM
,


http://www.al-ketab.net/

http://arabic.searchgodsword.org/

http://www.baytallah.com/bible/index.htm-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 201]
: sa3d
: 19/06/05 03 :34 03:34:08 PM

107
6 : " . .


!!!


34 : " . 35 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 202]
: sa3d
: 19/06/05 03 :47 03:47:12 PM

10812 . .

,: " " 5: " ". : " ". .

9 : " ".


,

"" !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 203]
: sa3d
: 19/06/05 05 :13 05:13:41 PM

109


1
5 . ǡ
23

54 : " ". 55 .
12 . 13 : " ". 14 . : " ". 15 .

43 : " " 44 . : " ".

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 204]
: sa3d
: 22/06/05 02 :56 02:56:37 PM

110


,


1 2 3 4 .


10 . 11 12 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 205]
: sa3d
: 22/06/05 03 :04 03:04:24 PM

11116 . .


2 . 3 . 4 . . 5 . . 6 . . 7 . 8 : " ". 9 10 : 11" ".

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 206]
: EvA _ 2
: 23/06/05 02 :02 02:02:41 AM" ":p018:


:p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 207]
: sa3d
: 23/06/05 11 :20 11:20:50 AM" "
,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 208]
:
: 28/06/05 08 :10 08:10:00 PM

" "

:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 209]
: sa3d
: 29/06/05 11 :36 11:36:20 AM
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=1066

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 210]
: Merooo
: 24/07/05 08 :10 08:10:54 PM[SIZE=5] :p012: :p012::98-: :98-: :98-:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 211]
: sa3d
: 25/07/05 12 :32 12:32:01 PM


,

22 ,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 212]
: golder mido
: 26/08/05 01 :12 01:12:31 AM

:p012: :p012: :p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 213]
: sa3d
: 26/08/05 02 :34 02:34:40 AM, ,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 214]
: yahya_ahmed_alx
: 27/08/05 08 :12 08:12:46 PM//:p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 215]
: sa3d
: 28/08/05 01 :01 01:01:20 AM
: :

,


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 216]
:
: 07/09/05 03 :16 03:16:31 AM
: :
:zz:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 217]
: sa3d
: 07/09/05 09 :12 09:12:00 AM
: :


, ali9
,
,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 218]
: ( )
: 07/09/05 11 :35 11:35:15 AM
: :-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 219]
: ( )
: 07/09/05 11 :42 11:42:58 AM
: :

:smils115: :smils115:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 220]
: sa3d
: 07/09/05 11 :51 11:51:31 AM
: :


,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 221]
: ( )
: 07/09/05 11 :56 11:56:04 AM
: :

--
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 222]
: sa3d
: 07/09/05 01 :10 01:10:04 PM
: :

, , ,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 223]
: ( )
: 11/09/05 11 :17 11:17:21 AM
: :
.....

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 224]
: Alsarm_Albatar_1
: 12/10/05 10 :07 10:07:49 AM
: :

............. ..... ............ ( )


ʿ

2 369: . . (SVD)314: . (SVD)

193: . . (4) . . (SVD)

1419: . . (SVD)41: .

525: . (SVD)

46: . (SVD)I

(88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95)

(1) (2) (3) (4)

(111)

(91) (92)

( )112: . . (3) . . (SVD)2853: . (SVD)

2857: . (SVD)

2 628: . . (29) . (30) .

199: .410: . . (11) . . (SVD)510: . (SVD)

164: . (SVD)

I2 412 . (SVD)

1613: . (SVD)

123: . .

( ) Ѻ .( )920: (SVD)

" ( ) " ( 217 ) ... .

" : : " (214-5) .

19 35 ء :

161-17

161 (2) . (3) . (4) (5) . . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . . (11) . . (12) . . (13) . (14) . (15) . (16) . (17) (SVD).

1621-24

1621: . (22) . (23) . . (24) . (SVD)

1 :11 (SVD)

, , r [ :

] , , ,

9-22 ( ) 49-21 :

249: (10) (11) . . (12) . (13) . (14) . . (15) . (16) . . (SVD)

2 4 21 : . . (22) . . (SVD)

:11 (SVD)

312: . (SVD)

115: .

1912: . . .231: 2 : .

129: . (SVD)

, , ,217: . (SVD)

215: . (SVD)

, , !!!!

2118: . (SVD)200

1425-26 :

2 1425: . (26) .

2 238: . . . (SVD)

1 1111: . . .

331: (SVD)

1515: . (16) .

. .... 300 ! !! !! !!!!! !!!!!

.....

. : ( ) ( 23 : 8 )

...

1313 . . (SVD)

64-5 :

1 64: . . . (5) . (SVD)

6- 12 :

1 56. . (SVD)

1 59: . (SVD)

1 512: (SVD)

1 617: . . (18) . . (SVD)47: . . (SVD)

522: . . (SVD)

66 :

... .. ... ... .. !!!!!!

176: . (SVD)

714: . . (15) . (SVD)!!!

1222: . . (23) . (SVD)

.. .. O+ A- !!!!!!!

1514-17

1514: . . (15) . (16) . . (17) (SVD).....!!!!

1920-24 :

1 1920: . (21) . . (22) . . (23) . (24) . (SVD)

61: . (2) (SVD)

83 :

83: (4) (SVD)

3 18 : . (SVD)

...
25 46 ( )
ǿ
...

6 5 : (( ))

. !!!! ... !!!!!

:

22 120 ( 7 5 ) : (( . ((

. . !!:

- - - ( 1 4 _ 10 ) : (( . . 5 . . 6 . 7 . 8 . . 9 . . . 10 . )) 28 : (( . . . . ((

..... !!!!!!!

15 4

(( , , , 5 , .))

: (( 5 . ((

:

ǿ ! !!!!!!

11 11 : (( ))

!!!

4 5

. . . .

.

.

.

. ))

( ) . . . !

!!!!

17 34

(( . 35 .!!! ))

! ! !!!!!20 35 (( . . . . . )) ( )

... !!! ǡ . !!!! !!!! ( ) !!!!

!!!

!!!

(( )) 5 23

. .

. . .

!!!

5 6: . . .2 8 : (( ))9 14

(( ((20 2

(( : . .))

... !!!

10 17 : (( . ... . . . . . .))

!!

21 28: . .
!!!

(( : . . . ))

18 1 _ 8

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 225]
: sonia
: 12/10/05 07 :02 07:02:53 PM
: :


...
... .


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 226]
: sa3d
: 12/10/05 09 :33 09:33:23 PM
: :

...,,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 227]
:
: 09/11/05 08 :22 08:22:28 PM
: :

. 122

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 228]
: sa3d
: 09/11/05 08 :45 08:45:31 PM
: :20, ""

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 229]
:
: 18/11/05 05 :46 05:46:04 PM
: :

.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 230]
: sa3d
: 19/11/05 02 :31 02:31:22 PM
: :


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 231]
:
: 21/11/05 10 :36 10:36:04 PM
: :

.....

......... ..-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 232]
:
: 21/11/05 11 :15 11:15:27 PM
: :-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 233]
: Lion_Hamza
: 22/11/05 02 :25 02:25:36 PM
: :-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 234]
: sa3d
: 22/11/05 02 :53 02:53:06 PM
: :


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 235]
:
: 26/11/05 10 :39 10:39:07 AM
: :

. . Ϻ
. 12 : " : " 12 : " . ".

.
islandwait@yahoo.com

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 236]
: ismael-y
: 26/11/05 12 :23 12:23:38 PM
: :http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=3855

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 237]
: sa3d
: 26/11/05 12 :58 12:58:00 PM
: :


,

http://www.ebnmaryam.com/vb/showpost.php?p=2924&postcount=93

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 238]
: daed112002
: 06/12/05 10 :01 10:01:47 PM
: :-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 239]
: ismael-y
: 06/12/05 10 :10 10:10:09 PM
: :


..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 240]
: sa3d
: 07/12/05 02 :58 02:58:55 AM
: :
,,-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 241]
:
: 07/12/05 06 :57 06:57:20 AM
: :ڡ .... .....

..
ǡ ɡ .. ..
:

߿
... ..


:

: ӡ
:
.................................-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 242]
: sa3d
: 07/12/05 10 :57 10:57:24 AM
: :

.
.
1.09 -
46 >> 1813


:
" " " ".


, ,


!!

,

:

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=4610&highlight=%D2%E4%C7

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=1972&highlight=%D2%E4%C7

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=1245&highlight=%D2%E4%C7

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=1243&highlight=%D2%E4%C7

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 243]
: sonia
: 14/12/05 06 :15 06:15:19 PM
: :


( = ) ....( ( ..)) () ... ... :" ...."( ) .....!!!
...(( ..)) .......!!!
... ...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 244]
: sa3d
: 15/12/05 02 :32 02:32:54 PM
: :,

, ( ) !!!
" " !!

, ,
!!!, :
(6)31 " . 32? .

( , ,
)

33 . 34 . 35
( , , ,
)

. 36
( :


(45) (46) (47)

)

.

( , " " )

37? .

( , ,
)

38 . 39 . . 40 .

( , )

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 245]
: abd ellah
: 16/12/05 09 :52 09:52:42 PM
: :-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 246]
: Xx_Youri_xX
: 16/12/05 10 :13 10:13:23 PM
: :-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 247]
: sonia
: 05/01/06 06 :50 06:50:22 PM
: :

***-- .... ... ( ): ...

...) : ( ) - ... ѿ .. ! ( ) .. - ( ) .. ( ) . ..- ..!!
Ѻ ... ǡ .. .. !!...()

( )... ɿ .
- ..!
: .... ... .. .. ::: ... ... ... () () .... . .. : ( 15:1.).... .(12 ) : (13) : ....

( ... ( !) .... !!!!!!!)

(( )) ( ) .... " " ...

( ) :
" "(: 6)
..... .. ..
....(( .
))........

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 248]
: sa3d
: 05/01/06 08 :42 08:42:42 PM
: :

100% 244 !!


.).... .(12 ) : (13) : ....,


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 249]
: sonia
: 15/01/06 02 :44 02:44:21 PM
: :


ǡ :
() " " http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=3032
..

100 ..


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 250]
: sonia
: 15/01/06 02 :50 02:50:41 PM
: :

" :"

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 251]
: sa3d
: 15/01/06 05 :32 05:32:11 PM
: :-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 252]
: like_all_1
: 03/02/06 07 :31 07:31:53 PM
: :

:p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 253]
: mahmoud000000
: 17/02/06 05 :15 05:15:12 PMhttp://arabic.searchgodsword.org
21

http://www.al-ketab.net/
14 !!!
pdf 16 !!!!!!!!!!!!!![/color]
21 14

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 254]
:
: 17/02/06 07 :53 07:53:43 PM


{ }82

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 255]
: sa3d
: 17/02/06 08 :05 08:05:57 PM

21 14


,
,

,


,


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 256]
: sa3d
: 17/02/06 08 :13 08:13:01 PM


{ }82

,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 257]
: mahmoud000000
: 20/02/06 02 :07 02:07:35 AM

,
,
,

,
" "

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 258]
:
: 23/02/06 12 :01 12:01:53 AM


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 259]
: sa3d
: 23/02/06 12 :39 12:39:51 PM


mahmoud000000

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 260]
:
: 28/02/06 04 :33 04:33:30 AM

:p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 261]
: mahmoud000000
: 01/03/06 12 :34 12:34:43 PM
: !!!!!

:hb: http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=6143
http://www.baytallah.com/KitabAllah.zip ( 8) Folder Luke File luk08.htm 0 Bytes !!!!!!!!!!!!! 14/2/2006 1/3/2006!!!!
: !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 262]
: mahmoud000000
: 01/03/06 12 :38 12:38:51 PM

:dana:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 263]
:
: 01/03/06 12 :57 12:57:36 PM

:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 264]
: sa3d
: 01/03/06 01 :16 01:16:34 PM

:hb: http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=6143
http://www.baytallah.com/KitabAllah.zip ( 8) Folder Luke File luk08.htm 0 Bytes !!!!!!!!!!!!! 14/2/2006 1/3/2006!!!!
: !!!18 : . 519 22

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 265]
:
: 02/03/06 04 :15 04:15:43 AM

.....
...

..... ......
.... ..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 266]
: sa3d
: 02/03/06 10 :59 10:59:03 AM

.....
...
..... ......
.... ..http://www.ebnmaryam.com/vb/showpost.php?p=3905&postcount=156
:p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 267]
: mahmoud000000
: 03/03/06 08 :16 08:16:07 PM
" "
"

http://arabic.searchgodsword.org
21

http://www.al-ketab.net/
14 !!! "

:hb:
http://www.baytallah.com/KitabAllah.zip ( 8) Folder Luke File luk08.htm 0 Bytes !!!!!!!!!!!!! 14/2/2006 1/3/2006!!!!
: !!!
:image5:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 268]
: sa3d
: 06/03/06 06 :08 06:08:53 PM

,
, ,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 269]
: sa3d
: 06/03/06 06 :18 06:18:24 PM

112


1 2 - . 3 " ". 4 . 5 .


20 21 22 23 : " " . 24 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 270]
: sa3d
: 07/03/06 01 :15 01:15:48 PM

11317 -
2: " ".22 .

6 8
1 2

, ,


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 271]
: sa3d
: 07/03/06 02 :43 02:43:03 PM

114
,

. 20 .6 ,

( )
17
16 ,
6 , , .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 272]
: sa3d
: 07/03/06 04 :44 04:44:11 PM

115

( 79 14 )

1 . 2 . .

1 ǡ
2 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 273]
: sa3d
: 09/03/06 06 :05 06:05:23 PM

116


20
14 .

5
18 .

13

4 . .31

18 .

1

2 : .

3

1 : .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 274]
: medhat
: 09/03/06 06 :40 06:40:09 PM

:p012: :p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 275]
: amert_al3rb
: 09/03/06 07 :02 07:02:39 PM. 20 .6 ,

:p018: :p018:
:p015: :p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 276]
: sa3d
: 12/03/06 01 :55 01:55:46 PM

117


800
8 : . .

300
11 : . .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 277]
: sa3d
: 12/03/06 02 :36 02:36:41 PM

118
8 .1 . 2 . .9 . 10 . .
, !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 278]
: sa3d
: 12/03/06 03 :55 03:55:41 PM

119

27 .
18 : " ". " " .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 279]
: sa3d
: 12/03/06 04 :43 04:43:50 PM

12027 . . .


18 : " ". 19 . 20 . . 21 . 22 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 280]
: sa3d
: 12/03/06 04 :55 04:55:19 PM

121
,19 .


25 . . 26 : " ". 27 . . .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 281]
: sa3d
: 12/03/06 05 :34 05:34:45 PM

122
1 , , .

24 , , .20 , , "

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 282]
: sa3d
: 14/03/06 05 :13 05:13:18 PM

123

15 .
20 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 283]
: sa3d
: 14/03/06 05 :17 05:17:18 PM

124


18 .
13 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 284]
: sa3d
: 14/03/06 05 :25 05:25:11 PM

125


20 .

27 . .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 285]
: sa3d
: 14/03/06 05 :32 05:32:25 PM

126
( 34 4 )
25 .
29 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 286]
: sa3d
: 14/03/06 05 :38 05:38:14 PM

126
( )
28 .
32 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 287]
: sa3d
: 14/03/06 05 :46 05:46:01 PM

12723 24 . .


66 . 67 : 68 69 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 288]
: sa3d
: 14/03/06 06 :09 06:09:34 PM

1284 .
9 ǡ .


4 .
40" ".
18 .

11 12 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 289]
: Abu Meryem
: 17/03/06 06 :14 06:14:25 PM, ,
http://up4.w6w.net/upload/12-03-2006/w6w_20060312003321f585a5b6.jpg

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 290]
: sonia
: 19/03/06 02 :35 02:35:47 PM

... ... .. ..

oui je veu devenir musu*lmand .cher moi il y ades p mosqus mais
j"aimerai
savoir si tu pe m"aider a devenir musulmand. je crois cela me faira
plaisir.jattend ta reponse

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 291]
:
: 24/03/06 12 :23 12:23:50 AM

:p015:

( (

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 292]
:
: 24/03/06 12 :34 12:34:00 AM

:p015:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 293]
: sa3d
: 24/03/06 03 :54 03:54:28 AM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 294]
:
: 25/03/06 08 :40 08:40:30 PM

:p012: :p015: :p018: :salla:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 295]
:
: 26/03/06 04 :47 04:47:00 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 296]
: sa3d
: 26/03/06 05 :04 05:04:32 PM


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 297]
:
: 29/03/06 12 :55 12:55:09 PM


. .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 298]
:
: 29/03/06 01 :57 01:57:49 PM
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 299]
: sa3d
: 29/03/06 02 :14 02:14:00 PM


,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 300]
: Memo_6080
: 30/03/06 01 :30 01:30:08 PM


!
( )

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 301]
:
: 31/03/06 11 :03 11:03:12 PM

:p018: :p018:

:hb:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 302]
: sa3d
: 31/03/06 11 :06 11:06:25 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 303]
: sonia
: 01/04/06 03 :19 03:19:12 PM

... .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 304]
: sa3d
: 01/04/06 03 :26 03:26:29 PMhttp://www.ebnmaryam.com/vb/member.php?u=893-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 305]
: ismael-y
: 23/04/06 05 :36 05:36:05 PM

... .- -
:p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 306]
: sa3d
: 24/04/06 01 :17 01:17:02 AM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 307]
: Memo_6080
: 25/04/06 11 :08 11:08:09 AM

what this bad is this the gad book or same thing elss

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 308]
:
: 28/04/06 07 :36 07:36:36 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 309]
:
: 29/04/06 01 :23 01:23:07 AM

:salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :salla-y: :p015: :p015: :p015: :p015: :p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 310]
: sa3d
: 29/04/06 01 :37 01:37:46 AM

what this bad is this the gad book or same thing elss

something else

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 311]
: sonia
: 29/04/06 06 :18 06:18:26 PM

..


... .. .. ...

.. ..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 312]
:
: 29/04/06 06 :33 06:33:59 PM

:p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 313]
: sa3d
: 29/04/06 11 :39 11:39:29 PM
,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 314]
:
: 30/04/06 02 :36 02:36:38 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 315]
: sonia
: 30/04/06 07 :20 07:20:17 PM


..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 316]
: ismael-y
: 30/04/06 08 :04 08:04:10 PM


20
http://bibles.forumactif.com/forum14-Reponses-aux-detracteurs.htm
+
http://bibles.forumactif.com/ftopic105-0.LA-GUERRE-DES-IDEES.htm
+
http://bibles.forumactif.com/ftopic149.telecharger-un-petit-site.htm

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 317]
: alwanat
: 02/05/06 02 :54 02:54:45 AM
:

( )

:p018: :p018: :p018:

() ... ... .

.... .

... .. ( ... ) :image5:


.........
...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 318]
: sa3d
: 02/05/06 10 :37 10:37:15 AM

:p017:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 319]
:
: 14/05/06 02 :40 02:40:12 PM

" "

:p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 320]
:
: 14/05/06 02 :51 02:51:10 PM

" "
:p018:

.... .... .... .... . ....

:13

6
7
8
9 . .
10 . .
11
12
13
14
15 .
16-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 321]
:
: 14/05/06 05 :02 05:02:20 PM:p012: :p018: :p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 322]
:
: 19/05/06 07 :28 07:28:29 PM

:p015: :p015: :p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 323]
: fady_ghaly
: 21/05/06 12 :01 12:01:56 AM
:

( )

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 324]
: sa3d
: 21/05/06 12 :40 12:40:08 AM( )

!!

!-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 325]
:
: 21/05/06 10 :01 10:01:42 PM

:
ÿ
..... !
.... (... .... ) ... !

.... ... .... .... .... ... !

... ( )..... .... ... .... !

3 (22 - 24):
" 22 . .
23 .
24 "
.....

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 326]
: sa3d
: 21/05/06 10 :33 10:33:12 PMhttp://www.fantasyarts.net/Angels/Angels_Raphael_Cherubs_small.jpg

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 327]
:
: 22/05/06 12 :22 12:22:55 AM

ɿ
..... !

..... !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 328]
: sa3d
: 22/05/06 01 :15 01:15:59 AM


- -


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 329]
:
: 26/05/06 05 :21 05:21:03 PM
http://www.ebnmaryam.com/vb/attachment.php?attachmentid=2379&d=1148653052

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 330]
: sa3d
: 26/05/06 05 :58 05:58:22 PM


:p015: :p015: :p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 331]
: sonia
: 29/05/06 06 :21 06:21:50 PM

..


http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=8331

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 332]
:
: 06/06/06 10 :52 10:52:57 AM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 333]
: sonia
: 06/06/06 06 :50 06:50:15 PM

...
.. ... ( )... : ֿ... ... - ...

-- .. ( ) ..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 334]
: nahnouha
: 11/06/06 12 :16 12:16:31 PM
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 335]
: sa3d
: 11/06/06 12 :40 12:40:00 PM

"" ,

8 . . 9 : " " : " ! " 10: " . 11 ! 12 . ". 13 : " . 14 ". 15 : " ". . 16 . 17 . .

:

1-

2-

3- ""

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 336]
: sonia
: 11/06/06 08 :26 08:26:26 PM


7 忿 " "..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 337]
: sa3d
: 11/06/06 09 :41 09:41:17 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 338]
: sonia
: 28/06/06 02 :54 02:54:23 PM


...
.. : ... ...()...
-- ɿ

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 339]
: nura
: 28/06/06 07 :13 07:13:43 PM

:p018:
:p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 340]
: sa3d
: 29/06/06 09 :44 09:44:42 AM

,
,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 341]
: ronya
: 29/06/06 12 :32 12:32:33 PM
:


18


1 : 2" , , 3 . , . 4: , . , . : , . 5 , 6 , , . 7 , . 8 , . 9 , . 10 . , . . 11" , . 12 , . 13 , . 14 . , , 15 , . 16 , . 17 , . 18 , . 19 . 20 . 21 . 22" , : , :


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 342]
:
: 02/07/06 09 :53 09:53:19 AM

12 ǡ . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 343]
: sohad77
: 08/07/06 12 :18 12:18:07 AM


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 344]
:
: 10/07/06 10 :44 10:44:48 AM
: !!!!!(1) (2)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 345]
: sa3d
: 10/07/06 11 :39 11:39:11 AM


,
" " , !

, " "

,-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 346]
:
: 18/07/06 05 :55 05:55:58 PM:p012: :p015: :p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 347]
: omaro_2005
: 25/07/06 01 :14 01:14:03 AM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 348]
:
: 04/08/06 10 :46 10:46:04 AM

:p012: :p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 349]
: alrayes50
: 07/08/06 04 :40 04:40:42 PM
: (( . 16 ա . 17 : ǡ 18 )). 19 ڡ . 20-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 350]
: sa3d
: 07/08/06 05 :03 05:03:31 PM:p018: :p018:

,
( )

http://www.theholysynod.copticpope.org/images/members/M005.jpg

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 351]
:
: 10/08/06 09 :00 09:00:56 AM

:p015: ... / :p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 352]
: ABQ
: 22/08/06 03 :17 03:17:33 PM

:hb:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 353]
: sa3d
: 22/08/06 03 :24 03:24:32 PM

,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 354]
: Sharm
: 02/09/06 03 :37 03:37:21 AM

..
16
!!
..
3 : . 4 . .


!

..
...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 355]
: 7
: 15/09/06 11 :07 11:07:18 PM

99 ........ .......... """""""""""""" :p018: :ww: :1: :HARDPOST: :p015: :image5: :36_6_8-2: :smiliedbaba: :36_20_2: :36_11_6: :largebouquet:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 356]
: 7
: 15/09/06 11 :11 11:11:44 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 357]
: sa3d
: 16/09/06 12 :29 12:29:22 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 358]
: sa3d
: 16/09/06 12 :41 12:41:56 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 359]
: ismael-y
: 17/09/06 02 :34 02:34:31 AM

:image5: *
!!!
1 14-18
"14 . . 15 . . 16 . . . 17 . 18 . . "!!! .

*
ӿ ѿ

10 13
" . . ."

*
!!!

5 31
" . "!!!!!!!!!!!

*

,,?
11 7
" .

*
??
13 10
" . . "

*
?? 24 23
" . "!!!

*
??.

30 26
" "!!!!!!!!

*
32 7
" . "

*
??
2 31
" . "


*
,,,? 6 12
" "

,,?
12 1
" "!!!!

*
??
21 23
" . "

* ??
3
.

:image5:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 360]
: ismael-y
: 17/09/06 02 :54 02:54:40 AM

99 ........ ..........
99 ,,,? 69 100 ( )
-:image5: - 29 30

10: 29
10: 30
,,? :image5: 100
( ) 11
2 .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 361]
: raafatsweeds
: 22/09/06 09 :16 09:16:19 PM


181 : 2" , , 3 . , . 4: , . , . : , . 5 , 6 , , . 7 , . 8 , . 9 , . 10 . , . . 11" , . 12 , . 13 , . 14 . , , 15 , . 16 , . 17 , . 18 , . 19 . 20 . 21 . 22" , : , :


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 362]
: sa3d
: 23/09/06 11 :54 11:54:15 AM

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 363]
: nura
: 23/09/06 12 :44 12:44:40 PM

: 99 ........ .......... """""""""""""" :p018: :ww: :1: :HARDPOST: :p015: :image5: :36_6_8-2: :smiliedbaba: :36_20_2: :36_11_6: :largebouquet:
7

:salla-icon:
:p012:


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 364]
: believer
: 23/09/06 03 :27 03:27:27 PM
ϡ

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 365]
:
: 24/09/06 10 :09 10:09:05 PM


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 366]
: beboonlyone
: 25/09/06 10 :07 10:07:34 AM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 367]
: sonia
: 27/09/06 05 :14 05:14:39 PM

.. " "... ... "" . ..
.. ..
.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 368]
: rabiee75
: 02/10/06 03 :36 03:36:25 PM

:p015: :p015: :p015: :salla-y: :salla: :salla-y: :salla: :salla-y: :salla: :p015: :p015: :p012: :p012: :p012: :p018: :p018: :p018: :p018: :p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 369]
: nooir2006
: 04/10/06 01 :06 01:06:53 PM


:kaal: ) :p012:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 370]
: adelon
: 12/10/06 11 :37 11:37:27 PM

:p015:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 371]
:
: 13/10/06 05 :29 05:29:59 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 372]
:
: 17/10/06 05 :40 05:40:29 AM990000


:hb:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 373]
: mano_fadl
: 19/10/06 01 :04 01:04:29 PM

:hb: :p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 374]
:
: 22/10/06 03 :30 03:30:29 PM


(8:8)


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 375]
:
: 22/10/06 03 :35 03:35:07 PM

(8:8)
ɿ

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 376]
:
: 24/10/06 03 :03 03:03:51 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 377]
: trs-24
: 25/10/06 04 :06 04:06:57 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 378]
: themuslim
: 29/10/06 11 :12 11:12:26 AM

Yensor denak

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 379]
:
: 30/10/06 05 :24 05:24:54 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 380]
:
: 31/10/06 08 :22 08:22:14 PM

500 :p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 381]
:
: 31/10/06 08 :29 08:29:50 PM

500 :p018:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 382]
:
: 15/11/06 09 :02 09:02:37 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 383]
: jaran_uum
: 16/11/06 03 :24 03:24:49 PM

a/s sad3 how re u doing.. ma sha,alah u re good person.. i hope u all the best..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 384]
: hany mix
: 18/11/06 02 :40 02:40:10 AM


http://www.anashed.net/audio/bek_astajeer/bek_astajeer.rm

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 385]
: toma
: 19/11/06 07 :39 07:39:44 PM-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 386]
: sa3d
: 20/11/06 11 :47 11:47:26 AM( )-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ 387]
: zreag
: 21/11/06 12 :20 12:20:12 AM

*
*
*
*
*
*
*
*

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 

 

 * * * * * *

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
:
08/05/05 03 :46 03:46:37 PM sa3d
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=586
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-